دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراب
کد کاربر
رمز
کد کنترلی
 

شعار بسیج ملی کنترل فشارخون:

فشار خون؛ بدانیم و اقدام کنیم

اطلاع رسانی و آموزش: 98/02/27 لغایت 98/03/18

زمان اجرای طرح: از تاریخ 98/03/18 لغایت 98/04/15

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>